LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VÀ PHONG TRÀO NUÔI LỢN NHÂN ĐẠO

LỄ PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI VÀ PHONG TRÀO NUÔI LỢN NHÂN ĐẠO

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời và phong trào nuôi lợn nhân đạo, Cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường đã tổ chức buổi giao lưu đọc sách về Bác Hồ kính yêu. Sau buổi giới thiệu sách được giáo viên và học sinh thực hiện, đ/c Hiệu trưởng Vũ Thị Mùa kêu gọi giáo viên và học sinh trường Tiểu học An Đồng tham gia nuôi lợn nhân đạo. 

Một số hình ảnh của tuần lễ học tập suốt đời và phong trào nuôi lợn nhân đạo:

Bài viết liên quan