CÁN BỘ - GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC AN ĐỒNG TRONG NGÀY LAO ĐỘNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC

Để chuẩn bị đón đoàn kiển tra kiểm định nông thôn mới, cán bộ giáo viên toàn trường hưởng ứng ngày lao động. Các đ/c cùng nhau hăng say với công việc được đ/c Hiệu trưởng phân công, dọn dẹp trường lớp xanh - sạch - đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động:

Bài viết liên quan