GIỜ HỌC CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày 18//09/2018 Trường tiểu học An Đồng phối hợp cùng đội Cảnh Sát giao thông huyện Quỳnh Phụ, Đoàn xã tổ chức chuyên đề tuyên truyền về pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề:

Ngày 18//09/2018 Trường tiểu học An Đồng phối hợp cùng đội Cảnh Sát giao thông huyện Quỳnh Phụ, Đoàn xã tổ chức chuyên đề tuyên truyền về pháp luật, đảm bảo trật tự ATGT.

Sau đây là một số hình ảnh của chuyên đề: