HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Chỉ một hoạt động trải nghiệm nhẹ nhàng, đã trang bị cho các em học sinh nhiều kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích.

Chúc mừng các cô giáo và các em học sinh khối 2 trường Tiểu học An Đồng đã tổ chức thành công hoạt động.

 

       

 


     

Bài viết liên quan