HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

Năm mới, nhiệm vụ mới, phấn đấu thắng lợi mới!

Xin cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo địa phương đã quan tâm chỉ đạo sát sao, cảm ơn phụ huynh luôn đồng hành cùng nhà trường!

+4

35Vũ Thị Phượng và 34 người khác

5 bình luận

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Bài viết liên quan