MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

Giờ chào cờ đầu tiên của năm học mới 2020 - 2021. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!

+2

21Hoa Pham và 20 người khác

1 bình luận

1 lượt chia sẻ

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Bài viết liên quan