SÂN CHƠI: TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

Chúc mừng cô trò khối 1,2 - Một sân chơi bổ ích - Xin chúc mừng các em Trạng nguyên nhỏ tuổi.

Tổng số Khối 1 có 3 em giải TRẠNG NGUYÊN, 2 em đạt giải BẢNG NHÃN và 6 em giải THÁM HOA khối 2 có 2 em giải TRẠNG NGUYÊN, 1 em đạt giải BẢNG NHÃN và 8 em giải THÁM HOA.

Sân chơi trí tuệ vui vẻ nhưng cũng có những lúc rất hồi hộp và căng thẳng!

              

                

             

             

              

Bài viết liên quan