SÁNG THỨ 2 CỦA LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC AN ĐỒNG

Sáng thứ 2 của liên đội trường em.

🎉Chúc mừng 4 lớp được nhận cờ nhất tuần: 1A, 2A, 3A, 5A.

🎉Mặc dù xa quê hương, sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Nhưng với tinh thần yêu quê hương, với khát vọng cổ vũ, động viên ươm mầm những tài năng nhí.

Doanh nhân thành đạt Phạm NGọc Doanh, cựu học sinh của trường. Niên khoá: 1998 - 2003 gửi tặng các em trong đội bóng của trường phần quà vô cùng ý nghĩa. ⚽👕🩳. Chuẩn bị cho hội khoẻ cấp huyện giành 🏆

🎉 Chuyên mục tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch co.vid 19.

              

 

              


              

Bài viết liên quan