THUƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!

Thương lắm miền Trung ơi! Xin gửi 11.084.000 của các em học sinh ủng hộ đồng bào! Mỗi cán bộ giáo viên ủng hộ 1 ngày lương hoặc một ngày thu nhập cũng được gửi về ủy ban mặt trận tổ quốc Huyện Quỳnh Phụ.Mong đồng bào sớm ổn định cuộc sống và nguôi ngoai dần những mất mát đau thương!

               

    

 

+17

4343

5 bình luận

Thích

Bình luận

Chia sẻ

Bài viết liên quan